Tačka na 7: Tema sedmice Tačke na 7 je da li u BiH imamo nepristrasno ili političko pravosuđe?

N1, 16.12.2016. / Senka Nožica

Naši gosti su: Ružica Jukić, potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, advokat Senka Nožica i dr. Zarije Seizović, profesor međunarodnog prava.

http://ba.n1info.com/a127841/Vijesti/Vijesti/Ruzica-Jukic-Senka-Nozica-Zarije-Seizovic.-u-Tacki-na-7.html

SHARE IT:

Related Posts