Škola u Kravici mora uvesti bosanski jezik

Al Jazeera, 14.07.2014. / Nedim Ademović http://balkans.aljazeera.net/vijesti/sud-skola-u-kravici-mora-uvesti-bosanski-jezik

Continue reading →

Nedim Ademović o odluci Ustavnog suda BiH o prebivalištu

Al Jezeera, 4.07.2014. / Nedim Ademović http://balkans.aljazeera.net/video/nedim-ademovic-o-odluci-ustavnog-suda-bih-o-prebivalistu

Continue reading →

Ademović o školi u Konjević Polju: Politički pritisak je veliki

Klix.ba, 01.07.2014. / Nedim Ademović https://www.klix.ba/vijesti/bih/ademovic-o-skoli-u-konjevic-polju-politicki-pritisak-je-velik/140701124

Continue reading →