Građansko i privredno pravo

Advokatsko društvo „Ademović, Nožica i partneri“zastupa interese domaćih i starih klijenata u različitim privrednim i investicionim projektima. Specijalizovani smo za pružanje usluga iz oblasti korporativnog prava, te potencijalnim investitorima pružamo pravne savjete o načinu osnivanja kompanija i predstavništava, donošenju svih neophodnih akata u poslovanju, provođenju svih statusnih promjena i obavljanju finansijskih transakcija sa inostranim elementom. U projektima spajanja i pripajanja privrednih društava pružamo kompletnu pravnu analizu (due diligence).

Specijalizirani smo za pojedinačne grane industrije, te zastupamo interese klijenata u investicionim projektima kao što su energetski i infrastrukturni projekti, intelektualno vlasništvo i projekti vezani za farmaceutsku industriju. Pomažemo našim klijentima da procijene uspješnost projekta, urade procjenu rizika, te ispune sve regulatorne uvjete za implementaciju istog (što posebno podrazumijeva dobijanje različitih regulatornih dozvola). Ujedno, naši advokati su specijalizirani i za projekte javno-privatnog partnerstva, što nas čini jedinstvenim na tržištu.

Interese naših klijenata zastupamo od početka do okončanja transakcije; u slučaju spora, pružamo uslugu u postupcima mirnog načina rješavanja sporova (kao sto su pregovori ili medijacija), te zastupamo interese klijenata u postupcima pred sudskim instancama ili arbitražama.

Klijentima nudimo odgovore na nezaobilazna pitanja oporezivanja koja prate svaku finansijsku transakciju, uključujući sve vrste poreza (porez na dohodak privrednih subjekata, porez na lični dohodak, PDV, carine, porez na imovinu). Osim pravnog savjetovanja interese naših klijenata uspješno zastupamo u postupcima pokrenutim pred upravnim i sudskim organima.

Konačno, pružamo pravne savjete oko svih pitanja iz oblasti radno-pravnih odnosa i usluga zastupanja u radnim sporovima, stečajnog i likvidacionog postupka, u sporovima za razvod braka, podjele imovine stečene u toku trajanja braka, pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u ostavinskom postupku. U slučaju spora zastupamo klijente i u parničnom postupku.

Copyright 2017 Ademović | All Rights Reserved | Powered by REBUS