Roditelji iz Konjević Polja tužili BiH na Evropskom sudu za ljudska prava

Klix.ba, 08.10.2014. / Nedim Ademović https://www.klix.ba/vijesti/bih/roditelji-iz-konjevic-polja-tuzili-bih-na-evropskom-sudu-za-ljudska-prava/141008119

Continue reading →