Advokatsko društvo „Ademović, Nožica i partneri“ je vodeća kancelarija u Bosni i Hercegovini u oblasti ustavnog prava i ustavnopravnih sporova. Ustavnopravni postupci su među najtežim sporovima za advokate. Njihova baza leži u dobrom poznavanju tehnike suđenja i materijalnog prava o kojem je riječ u konkretnom slučaju, dok su ustavnopravni i međunarodnopravni standardi nadogradnja koja se u ovoj vrsti sporova ne može izbjeći.

Advokatsko društvo, na čelu sa advokatom prof. dr. Nedimom Ademovićem, sa uspjehom je vodilo sve vrste sporova pred ustavnim sudovima u Bosni i Hercegovini, počev od apstraktne ocjene ustavnosti, preko organskih i federalnih sporova, do zaštite ljudskih prava i sloboda. Zastupali smo kako predsjednike i potpredsjednike, parlamente i vlade Bosne i Hercegovine, entiteta i kantone, tako i pojedine javne dužnosnike ili političke manjine u njihovim nastojanjima da odbrane svoja stajališta da zakoni ispunjavaju ili ne ispunjavaju međunarodne ili ustavnopravne normative, da su ugrožena njihova zagarantovana prava, javni interes ili drugi standardi koje javna vlast mora da poštuje.

Između ostalog, pružili smo stručnu pomoć u dokazivanju neustavnosti Zakona o pomilovanju Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o praznicima Republike Srpske, Odluke o raspisivanju republičkog referenduma broj u Republici Srpskoj, kao što smo i odbranili ustavnost određenih zakona zastupajući zakonadavna tijela, kao u ustavnopravnom postupku osporavanja ustavnosti Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Stručnost naših pravnika prepoznata je i van Bosne i Hercegovine. Prof. dr. Nedim Ademović je priznati stručnjak za ustavno pravo i ljudska prava. Radi kao zamjenski član Venecijanske komisije Vijeća Evrope ispred Bosne i Hercegovine. Do sada je angažovan kao ekspert, predavač ili konsultant Vijeća Evrope, Evropske Unije i UNDP-a i drugih međunarodnih organizacija na raznim projektima. Ustavni sud Turske, Crne Gore i Makedonije sarađivali su sa prof. dr. Nedimom Ademovićem na uspostavljanju ili usavršavanju vlastitih sistema institucionalne zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda.