Oblast prava kojoj se u današnjem pravnom životu neopravdano ne posvećuje dovoljno pažnje jeste upravno pravo. Upravo ova oblast pokriva brojna i raznolika područja života svakog građanina i pravnog lica, od vođenja matičnih knjiga i drugih evidencija, preko inspekcijskih, komunalnih poslova i građevinskih poslova, socijalne sigurnosti, do izbornog postupka, javnih nabavki. Zbog toga, sudski nadzor koji je se ostvaruje pokretanjem upravnog spora nad upravom jeste jedan od najbitnijih mehanizama zaštite prava i pravnih interesa građana i pravnih lica povrijeđenih odlukama i drugim postupanjem organa uprave.

Značaj upravnog spora je dvostruka. U osnovi, on predstavlja kontrolu nad radom upravnih organa, ali i zaštitu prava građana naspram države. Istovremeno, vođenje upravnog postupka u Bosni i Hercegovini nerijetko je opterećen birokratskim zaprekama zbog čega je obični građanin primoran na dugotrajno vođenje upravnog postupka u cilju ostvarivanja ili zaštite svojih prava.

Advokatsko društvo „Ademović, Nožica i partneri“ d.o.o. pruža pravne usluge iz oblasti upravnog prava, pokretanje upravnih postupaka i zastupanje fizičkih i pravnih osoba pred upravnim organima u Bosni i Hercegovini. Naš tim ima višegodišnje iskustvo u vođenju upravnih sporova pred nadležnim kantonalnim i entitetskim sudovima, te Sudom Bosne i Hercegovine. Naročito smo specijalizovani u vođenju upravnih postupaka i upravnih sporova u oblastima:

  • javnih nabavki;
  • radnih dozvola i dozvola boravka za strance;
  • pribavljanja urbanističkih saglasnosti, izdavanja građevinskih dozvola, te legalizaciji bespravnih sagrađenih objekata;
  • otpusta / odricanja iz državljanstva Bosne i Hercegovine i sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine;
  • izbornog prava;
  • dozvola za rad privrednih društava.

Advokatsko društvo „Ademović, Nožica i partneri“ ima dobru saradnju sa više notarskih ureda koji su po zakonu nadležni za određene vrste pravnih poslova iz oblasti upravnog prava. Pratimo naše klijente i savjetujemo ih kako unutar zakonskih granica mogu najbolje ostvariti svoj željeni cilj.