Današnja Bosna i Hercegovina, ali i cijeli region, jako puno pažnje posvećuju temi unapređenja ljudskih prava i sloboda. Na žalost, i dalje postoje brojni sistemski i pojedinačni problemi, posebno na polju zabranjene diskriminacije. Nije ni čudno onda da mnogobrojni pravni subjekti traže zaštitu svojih ustavnih i ljudskih prava i sloboda, tvrdeći da su im povrijeđena.

Iako se radi o bazičnim, osnovnim i fundamentalnim pravima i slobodama, ova pravna oblast je veoma kompleksna. Ustavna i ljudska prava i slobode samo su nadogradnja dobrog znanja iz opšteg procesnog i materijalnog prava. Njihova zaštita ne počinje na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ili Evropskom sudu za ljudska prava. Tu završava, a počinje već na samom početku bilo kojeg postupka, njegovom dobrom pripremom, bez obzira da li on bio upravni, građanski ili krivični.

Advokatsko društvo „Ademović, Nožica i partneri“ ima veliko iskustvo u zaštiti ustavnih i ljudskih prava i sloboda. To je jedna od užih specijalizacija ovog društva. To potvrđuju mnogobrojni uspješno okončani postupci pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i Evropskim sudom za ljudska prava.

U ovoj oblasti pravnici Advokatskog društva „Ademović, Nožica i partneri“ nisu samo angažovani na profesionalnom zastupanju već i na profesionalnom treningu i daljnjoj edukaciji. Centar za edukaciju sudija i tužilaca, međunarodne organizacije, pravni fakulteti često imaju priliku sarađivati sa advokatima prof. dr. iur. Nedimom Ademovićem i Senkom Nožicom, u okviru koje se na kvalitetan način razmjenjuju znanja i iskustva.

Konačno, naša spremnost da javno ukazujemo na različite probleme iz oblasti ustavnih i ljudskih prava i sloboda potvrđuje opredijeljenost Advokatskog društva „Ademović, Nožica i partneri“ da doprinese poboljšanju situacije o ovoj oblasti.

Kancelarija sarađuje sa više eminentnih evropskih stručnjaka iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. Između ostalih, naši bliski saradnici i kolege su prof. dr. Joseph Marko, jedan od vodećih evropskih stručnjaka za ustavno pravo generalno, posebno za kolektivna prava, te prof. dr. Jeremy McBride, britanskim advokatom, specijalistom za postupke pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.