Naučna studija „Doktrinarni i praktični aspekti odnosa između države, crkava/vjerskih zajednica i pojedinaca“ / Nedim Ademović

Sarajevo, 2012, projekat Sloboda religije i međureligijski dijalog: pojedinac–zajednice-država http://www.ademoviclaw.com/dokumenti/naucna_studija.pdf

Continue reading →