O nama

Dobrodošli na web-stranicu Advokatsko društvo „Ademović, Nožica i partneri“ d.o.o. Sarajevo.

„Ademović, Nožica i partneri“ je advokatsko društvo koje je nastalo spajanjem advokatskih kancelarija dva iskusna i uspješna bosanskohercegovačka advokata, dr.iur. Nedima Ademovića i Senke Nožice, i njihovih saradnika.


Dr. iur. Nedim Ademović je nakon dugogodišnje prakse u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i Domu za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu otvorio svoju advokatsku kancelariju. Time je nastavljena tradicija advokatske kancelarije duga više od 60 godina. Pod motom “Biznis i ljudska prava” advokat i njegovi saradnici uspješno su pružali široku paletu pravnih usluga u javnopravnim i privatnopravnim oblastima, pred domaćim i međunarodnim sudovima i arbitražama.

Senka Nožica je nakon dugogodišnjeg rada kao tužilac 1992. godine počela raditi kao advokatica. Advokatica Nožica je vrhunski stručnjak u polju krivičnog i prekršajnog prava, kako domaćeg tako i međunarodnog. Aktivna je pred domaćim i međunarodnim sudovima, uključujući Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.


Danas, Advokatsko društvo„Ademović, Nožica i partneri“ se ubraja u vodeće advokatske kancelarije u Bosni i Hercegovini u oblasti ustavnog prava, ljudskih prava i sloboda, privrednog i krivičnog prava.

Profesionalnost, lični odnos i diskrecija sa klijentima su prepoznatljiva obilježja kancelarije. Naših pet advokata i dva stručna saradnika raspolažu najvišim stepenom pravničkog znanja i iskustva. S obzirom na znanje stranih jezika, Advokatsko društvo „Ademović, Nožica i partneri“ je pristupačno klijentima engleskog, njemačkog i francuskog govornog područja. Svojim kreativnim rješenjima pomažemo domaćim i inostranim klijentima da svoje ideje i ciljeve pretvore u svoja prava, koja bezrezervnim pravnim angažmanom, medijacijskom i strateškom pomoću, štitimo na obostrano zadovoljstvo.

„Ademović, Nožica i partneri“ intenzivno sarađuje sa društveno-naučnim institutom Evropska akademija za primijenjena istraživanja i obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Ovaj institut vodi istraživačke projekte u oblastima javnog i privatnog prava, te ima, između ostalog, za cilj edukaciju i profesionalno usavršavanje mladih pravnika. To je još jedan dokaz da je naš ured za sve vidove domaće i međunarodne saradnje, te edukaciju mladih i perspektivnih kadrova. Spremni smo uvijek za nove ideje, udruživanje snaga u “sinergiju” radi prosperiteta i stvaranja inovacija koje tjeraju pojedinca, društvo i državu u pozitivnom pravcu.

Copyright 2017 Ademović | All Rights Reserved | Powered by REBUS