Ademović: Pozitivan pomak na terenu u Konjević Polju

Klix.ba, 25.11.2013. / Nedim Ademović https://www.klix.ba/vijesti/bih/ademovic-pozitivan-pomak-na-terenu-u-konjevic-polju/131125095

Continue reading →

Bez dogovora za djecu iz Konjević Polja

Al Jazeera, 23.11.2013. / Nedim Ademović http://balkans.aljazeera.net/vijesti/bez-dogovora-za-djecu-iz-konjevic-polja

Continue reading →

Kajan o sastanku o djeci iz Konjević Polja

Al Jazeera, 23.11.2013. / Nedim Ademović http://balkans.aljazeera.net/video/kajan-o-sastanku-o-djeci-iz-konjevic-polja

Continue reading →

Nastavljen bojkot nastave u Konjević Polju

Al Jazeera, 23.11.2013. / Nedim Ademović http://balkans.aljazeera.net/vijesti/nastavljen-bojkot-nastave-u-konjevic-polju-0

Continue reading →

Mutabdžija najavio zatvaranje škole u Konjević polju

Al Jazeera, 13.11.2013. / Nedim Ademović http://balkans.aljazeera.net/video/mutabdzija-najavio-zatvaranje-skole-u-konjevic-polju

Continue reading →

Konjević Polje: Sudski postupak protiv roditelja

Al Jazeera, 25.11.2013. / Nedim Ademović http://balkans.aljazeera.net/vijesti/konjevic-polje-sudski-postupak-protiv-roditelja

Continue reading →

Nedim Ademović o slučaju djece Konjević Polja

Al Jezeera, 2.11.2013. / Nedim Ademović http://balkans.aljazeera.net/video/nedim-ademovic-o-slucaju-djece-konjevic-polja

Continue reading →