Dzenita Osmanovic

Dženita Osmanović:

Rođena u Jajcu, 02. 01. 1984. godine

Specijalizacija:

 • stvarno pravo
 • privredno pravo
 • porodično i nasljedno pravo
 • radno pravo
 • zaštita intelektualnog prava vlasništva
 • međunarodno privatno pravo

Profesionalna karijera:

 • 2008-2012. Advokatska kancelarija Lejla Sijerčić, advokat iz Sarajeva, pripravnik i stručni saradnik
 • 2012-2017. Advokatska kancelarija Dženita Osmanović, advokat
 • 2017-trenutno: Advokatsko društvo „Ademović, Nožica i partneri“ d.o.o. Sarajevo, advokat

Ostalo radno iskustvo:

 • 2005- 2007. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, ekonomska katedra, predmet Ekonomska politika, demonstrator

Edukacija

 • 2003-2007. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Seminari u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer na temu Evropske unije i djelovanja u BiH
 • Profesionalna edukacija advokata, advokatskih stručnih saradnika i advokatskih pripravnika na temu zaštite intelektualne svojine u BiH u organizaciji Agencije za zaštitu intelektualne svojine BiH
 • Pravosudni ispit
 • Advokatski ispit
 • Seminari Vijeća Evrope na temu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, primjena čl. 8, 9. i 10.  Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava
 • Seminari Vijeća Evrope na temu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Jezici:

 • engleski
 • njemački
 • norveški