Dzenita Bečić

Dženita Bečić:

Rođena u Sarajevu

Specijalizacija:

 • NVO menadžment
 • Financije i računovodstvo (međunarodni nevladin sektor)
 • EFQM trening (Evropska Fondacija za upravljanje kvalitetom)
 • PR, marketing i prodaja
 • Event and training management
 • Government Relations and Communications
 • Fund-raising
 • Promocija energetske efikasnosti
 • Humanitarni sektor
 • Istraživački rad

Profesionalna karijera:

 • 1993 – 1993: Skupština Grada, Lični asistent predsjednika UO, Sarajevo, BiH
 • 1993 – 1995: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Lična tajnica ministra, Sarajevo, BiH
 • 1995 – 1997: UNPROFOR, SFOR u BiH, Prevodilac za engleski jezik, Sarajevo, BiH
 • 1997 – 2000: International Management Group – IMG, Lični asistent generalnog direktora, Sarajevo, BiH
 • 2000 – 2001:        Salmaner d.o.o., Import menadžer, Sarajevo, BiH
 • 2001 – 2005: Američka trgovačka komora u BiH, Izvršna direktorica, Sarajevo, BiH
 • 2006 – 2006:        The Economist Group (the Economist Conferences), Nezavisni konsultant za razvoj poslovanja i marketinga, Sarajevo, BiH
 • 2007 – 2010: USAID REAP projekat za regulatornu i energetsku asistenciju u BiH,

Prevodilac za engleski jezik /voditelj računovodstva i financija/ istraživački rad, Sarajevo, BiH

 • 2010 – 2012: USAID projekat „Ekonomija energetske efikasnosti“, Razvojni menadžer za Multimedijalni centar za energetsku efikasnost (MCEE)
 • 2012 – 2013: USAID PS projekat „Jačanje Parlamenta u BiH“, Menadžer ureda i financija
 • 2013 – 2014: CMI Excellence, Konsultant, Abu Dhabi, UAE
 • 2014 – 2017: Nezavisni konsultant, Sarajevo, BiH
 • 2017 -trenutno: Advokatsko društvo „Ademović, Nožica i partneri“, Šef ureda, Sarajevo, BiH

Edukacija i trening:

 • 1987 – 1991: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • 2000 – 2000: Institut Bourguiba, Tunis
 • 2002 – 2002: Business Ethics, U.S. Department of Commerce, Commercial Law Development Program (CLDP) – certifikat, Bukurešt, Rumunija;
 • 2003 – 2003: Government Relations and Communications, U.S. Department of Commerce, Commercial Law Development Program (CLDP) – certifikat, Washington, U.S.;
 • 2003 – 2004: London School of Public Relations (LSPR) – diploma, Sarajevo;
 • 2005: Building Effective Networks in Europe, and Lobbying at National level, American Chamber of Commerce in European Union – certifikat, Brisel, Belgija;
 • 2005: Development of Institutional Capacity, U.S. Department of Commerce, Commercial Law Development Program (CLDP) – certifikat, Bukurešt, Rumunija;
 • 2011: Enviromental Policy of the U.S., Američka ambasada u BiH, Sarajevo;
 • 2013: ‘Journey to Excellence’, EFQM certifikat (Evropska Fondacija za upravljanje kvalitetom), Abu Dhabi, UAE;
 • 2014: Consulting SMEs in ISO 9001 QMS Implementation (funded by EC) – certifikat, Sarajevo;

Jezici:

 • engleski
 • arapski
 • francuski
 • perzijski

Publikacije:

 • 2004: Brošura:

Tekstualni autor brošure „Noć hiljade večera“ (AmCham BiH)  –  sadrži opis 24 minska polja u BiH, ekonomski i socijalni uticaj na ova područja, prije i nakon

de-miniranja, zatim imena donatora i zahvalnice.

Novac za deminiranje je prikupljen u periodu od 2002 – 2005. u okviru globalne akcije „Noć hiljade večera“, koju promoviše organizacija

UN Adopt-a-Minefield, NY, U.S.

 • 2011: Priručnici:

Stručna saradnica na adaptaciji sadržaja:

 1. Priručnik za upravljanje energijom u gradovima, kantonima i općinama;
 2. Ekonomska i financijska analiza projekata energijske efikasnosti;
 3. Priručnik za provođenje energetskih pregleda zgrada;

(u saradnji između: USAID, GIZ i UNDP)

Nagrade i dostignuća:

 • 1994 – 1994: Gost – U.S. Information Agency (USIA) u SAD-u 1994. godine (Washington D.C., Los Angeles, New York) za dostignuća u oblasti kulture za vrijeme opsade Sarajeva u periodu 1993. – 1994.;
 • 2001 – 2002: Jedan od inicijatora/lobista za usvajanje Zakona o registraciji NVO i Fondacija na državnom nivou (usvojen 2002. godine);
 • 2001 – 2002: Jedan od inicijatora osnivanja Američke trgovačke komore u BiH (prva NVO u BiH registrirana na državnom nivou 2002.);
 • 2005: „Letter of Thanks for the most funds raised for mineclearance“

za period 2002 – 2005, UN Adopt-a-Minefield, New York;

 • 2009: Specijalno priznanje za kvalitet i metodologiju računovodstveno-knjigovodstvenog protokola u USAID-REAP projektu od USAID Auditora.
 • 2011: Draft of the first „USAID – 3E dictionary and glossary of Energy Efficiency related terms“, bosanski – engleski / i englesko – bosanski jezik.