Ademović: Kontrolirani haos jedini cilj javne vlasti u BiH

Al Jazeera TV, 10.03.2018. / Dr. Nedim Ademović, advokat

http://balkans.aljazeera.net/video/ademovic-kontrolirani-haos-jedini-cilj-javne-vlasti-u-bih

SHARE IT:

Related Posts